سیر های مطالعاتی و خیمه‌های معرفت

سیرهای‌خودخوان ویژه‌ی دانش‌آموز

سیر های مطالعاتی که به دانش آموز معرفی می‌شود تا به صورت خودخوان آن ها را بخواند. مربی در واقع نقش بازخوردگیری و بحث و گفتگو پیرامون آن موضوع را به عهده می گیرد.

سیر های خیمه‎‌ی معرفت

این سیر ها در واقع ناظر به محتوای تربیتی که باید در خیمه های معرفت بحث شود، تدوین شده است.

سیر های خودخوان مطالعاتی ویژه مربی

این سیر ها در واقع ناظر به فراهم کردن محتوای تربیتی برای مربی تدارک دیده شده است.

سیر های مطالعاتی دانش آموزی

چگونه
دانش آموز را
به کتاب خوانی تشویق کنم؟

چگونه به عنوان یک مربی کتابخوان یا به عبارت استاد ماهری کتابخوار شوم؟

مرحله 01

دوره
برای اهل مطالعه شدن از کجا شروع کنم؟

این دوره کمک می کند که آشنایی کلی با مسیر اهل مطالعه شدن مربی و دانش آموز را خوب درک کنیم.
مرحله 02

دوره های
نسبت مطالعه معرفتی و نقش مطالعه در تربیت نوجوان

نسبت مطالعه ی معرفتی با حرکت در مسیر انقلاب اسلامی و نقش مطالعه در شکل گیری شخصیت نوجوان
مرحله 03

دوره
ضرورت کار فکری برای یک متربی

در این دوره به اهمیت مطالعه برای خود مربی بیشتر پرداخته می شود.
کتابخوانی
نسبت کتابخوانی و کار تربیتی

سیر های خودخوان

سیر هایی که خودخوان توسط دانش آموز پیش می روند.

یکی از مهم ترین کار های تربیتی مربی آشنا کردن متربی با فکر و اندیشه است. راه های مختلفی برای کتابخوان کردن دانش آموزان وجود دارد که یکی از مهم ترین های آن معرفی منابع خوب، روان و جذاب برای آن هاست. برای دیدن این منابع بر روی دکمه کلیک کنید.

8

از هشتم تا دوازدهم

سیر های خیمه‌ی معرفت دانش آموزی

سیر هایی که مربی به دانش آموز معرفی و در خیمه‌های معرفت به بحث

و گفتگو گذاشته می شود.

سیر های خودخوان

سیر هایی که خودخوان برای مربی هستند.

یکی از مهم ترین کار های تربیتی مربی آشنا کردن متربی با فکر و اندیشه است. برای آشنایی متربی، دست خود مربی باید به لحاظ معرفتی پر باشد. برای دیدن این منابع بر روی دکمه کلیک کنید.

8

از هشتم تا دوازدهم