سبد خرید 0

نقشه‌ی راه تشکیل هیئت دانش آموزی

راه های مختلف تشکیل هیأت دانش آموزی

حالت اول

تأسیس هیأت دانش آموزی در تشکیلاتی که شبکه ی نیرویی مناسبی دارند، به این صورت است که ابتدا باید کتاب نقش مربی در هیأت دانش آموزی خوانده شود. سپس مربی مناسب برای هیأت انتخاب و کادر اجرایی طرح متوسطه‌ی اول با محوریت مسئول طرح جامع راه اندازی شود. در مرحله‌‌ی سوم کادر هیأت توسط شورا و با هدایت و حمایت مربی هیأت راه اندازی می شود. سپس برنامه ریزی و برگزاری هیأت هفتگی در دستور کار قرار می گیرد. در مرحله‌ی آخر به صورت مداوم برای رشد و تقویت هیأت برنامه ریزی می شود و برطرف کردن مواتع رشد و پیشرفت هیأت در جلسات مختلف به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود.

حالت دوم

تأسیس هیأت دانش آموزی برای  مجموعه هایی که به لحاظ نیرویی شبکه‌ی مناسبی ندارند قدری متفاوت است. به این صورت که به صورت مستقیم از مرحله ای شروع می شود که شخصی از مربیان مسئولیت طرح جامع متوسطه ی اول را به عهده می گیرد. تعدادی از دانش آموزان مستعد برای شکل دهی شورای هیأت گردآوری شده و گام به گام مراحل طرح جامع اجرا می شود تا به حالت مطلوب برسد و آنگاه ادامه‌ی مراحل در حالت اول پیگیری می شود.

محتوا های بیشتر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://nonakhl.ir/?p=11545