سوالات متداول معدنچی


محوریت این نوشته سوالات متداولی است که در اجرای طرح جامع معدنچی برای مربیان پیش می‌آید.

طرح جامع تربیتی معدچی

نبی مکرم (ص): مردم معادنی چون معدن‌های طلا و نقره هستند[1].

ابتدا دوره آموزشی بسته جامع تربیتی معدنچی را مشاهده بفرمائید

تربیت صحیح نوجوان و جوان هدف بسیاری از تشکل‌های مردمی و تعدادی از ارگان‌های رسمی کشور است. طبعاً این هدف مهم باید بر اساس ساخت وجودی نوجوان باشد و تمام ساحات وجودی او یعنی بینش، گرایش و رفتار را در بر بگیرد. در واقع طراحی سیر تربیتی برای نوجوان باید جامع باشد تا تربیت نیروی تراز انقلاب بر اساس اهداف «منظومه فکری تربیتی نوجوان»، حاصل شود.

طرح جامع معدنچی یک بسته‌ی جامع برنامه‌ای است بسیار پویا و جذاب می‌باشد که دارای ویژگی‌های زیر است:

  • به برنامه‌های تربیتی مجموعه نظم می‌دهد
  • باعث می‌شود که هدف گذاری مربیان هدفمند و منظم بشود
  • حداقل وقت گذاری و حداکثر بهره برای مربیان
  • حضور نوجوانان در مجموعه منظم می‌شود و از هدر رفت وقت نوجوانان در مجموعه جلوگیری می‌کند
  • جامعیت بخشیدن به برنامه‌های تربیتی مجموعه
  • بستری برای کنشگری و عملیات متربی ناظر به مدل تربیت حماسی
  • مکمل بودن برنامه‌ها با هدف جذاب کردن کل طرح و حضور فعال نوجوان در تمام برنامه‌های طرح

[1]النَّاسُ مَعَادِنُ‏ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة:مردم، معدن‌هايى همچون معدن‌هاى طلا و نقره‌اند.

ویدئوهای آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید